Monuta Raakvragen


Wat heb jij altijd willen weten van ....? Kom erachter en start met Raakvragen.

Een App waarbij de gebruiker samen met zijn gesprekspartner(s) vier onderdelen doorloopt, waarbij de gesprekken steeds meer de diepte in gaan. De onderdelen bestaan uit verrassende vragen of lastige dilemma’s, waardoor de gebruikers dingen van elkaar leren dit ze nog niet wisten. Ze nemen een duik in het verleden en bespreken samen het heden. Na drie onderdelen hebben de gesprekspartners al een groot deel van zichzelf blootgegeven en een aantal duidelijke keuzes gemaakt én toegelicht. Alle thema’s waarover gesproken is zijn verzameld in een boek. Als alle onderwerpen behandeld zijn is Raakvragen afgerond. Voorlopig dan, want het kan natuurlijk vaker gespeeld worden.