Alliander DGO’s HEAT


Eenvoudige en snelle ontwikkeling van een open warmtenet

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) heeft samen met Tygron, ontwikkelaar van dynamische 3D-modellen, HEAT ontwikkeld. HEAT is een virtuele omgeving van een stad of wijk waarin meerdere partijen samen een energienet ontwerpen en ontwikkelen. Energieproducenten, -afnemers, overheden, leveranciers en andere stakeholders begeven zich in hun eigen herkenbare virtuele 3D stad.

Het opzetten van een energienetwerk wordt vaak door stakeholders als complex en tijdrovend ervaren. HEAT zorgt ervoor dat de ontwikkeling van een open warmtenet eenvoudig is en het proces vlot verloopt. Met deze virtuele omgeving kunnen betrokken partijen eenvoudig en vrijblijvend alle gewenste scenario’s ervaren en bediscussiëren op basis van actuele data. Op deze wijze komen ze zo gezamenlijk en snel tot een gebiedsvisie of zelfs richting contractvorming. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders ambitie en individuele belangen.
Neem als voorbeeld de restwarmte van industriële bedrijven. Door deze te koppelen aan de wens om woningen of kassen in de agrarische sector te verwarmen wordt efficiënt om gegaan met energie om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie op grote schaal.

Luminis Arnhem heeft in opdracht van Alliander DGO de rekenengine van HEAT ontwikkeld. Deze rekenengine, draaiend op Azure, vormt het hart van HEAT. Op basis van parameters worden steeds nieuwe berekeningen doorgevoerd en teruggegeven aan het 3D-model. Naast de rekenengine bestaat deze Microsoft .NET ontwikkelde back-end ook uit dataopslag voor het opstarten en beheren van simulatieprojecten.
Luminis Arnhem heeft een flexibele structuur in de back-end opgezet, zodat Alliander DGO medewerkers eenvoudig formules en berekeningen aan kunnen passen. Alliander DGO kan snel inspelen op nieuwe situaties en/of meerdere verschillende warmtenetwerken naast elkaar uitwerken. Daarmee is de rekenengine dan ook een flexibele business-rule engine die volledig voldoet aan de hoge performance eisen van Alliander DGO en sluit het aan op de wensen van haar medewerkers.

Meer weten over HEAT, kijk op https://www.allianderdgo.nl/nl/heat